Er zijn een aantal verklaringen wat de werking van massage aangaat:

  • Mechanische
  • Reflectorische
  • Chemisch biologisch
  • Psychisch
  • Bio energetisch

Mechanische werking

De mechanische werking van massage is altijd aanwezig. Alle handgrepen hebben een mechanische werking.
Je oefent middels wrijving, druk- en trekbewegeningen (mechanische bewegingen) invloed uit op de spieren en weefsel lagen. Ze worden bewogen ten opzichte van zichzelf en elkaar. Door deze bewegingen wordt er een directe invloed uitgeoefend op de bloed- en lymfe vaten in de vorm van het 'leegstrijken' van deze vaten. Een duidelijk voorbeeld is het intermitterend drukken waardoor er dehydratie optreedt in de spieren (je helpt het vocht af te voeren).

Reflectoire werking

Hieronder verstaan wij de invloed van de massageprikkel, die ontstaat via het activeren van het zenuwstelsel. De prikkel die door de massage wordt gegeven, wordt via de huid (door receptoren) opgenomen en via afferente (aanvoerende) banen geleid naar het centrale zenuwstelsel. Daar worden verschillende centra geactiveerd , die op hun buurt via efferente (wegvoerdende) banen specifieke reacties teweeg brengen.

Alles in het lichaam is met elkaar verbonden. Uit de embryologie kennen wij de segmentale indeling van het zenuwstelsel. Elke zenuw die uit de wervelkolom uittreedt, innerveert bepaalde weefsels. Afhankelijk van uit welk segment de prikkel komt, heeft deze een invloed op verschillende zaken:

  • Dermatoom - de huid
  • Myotoom - de spieren
  • Sclerotoom - de botten
  • Enterotoom - de organen

Er bestaat een grote samenhang (verbondenheid) van de weefsels onderling, die behoren bij een bepaald segment. Een stoornis in een bepaald weefsel kan een grote invloed hebben op andere weefsels die bij het segment behoren. Andersom geldt dit ook. Als er een prikkel gegeven wordt aan een bepaald weefsel, beïnvloedt dit het gehele segment. Een algemeen bekend voorbeeld is de pijn in de linkerarm bij een aandoening van het hart. Uit de kennis die opgedaan is met de onderliggende verbanden zijn verschillende vormen van massage ontwikkeld zoals bindweefselmassage en periostmassage.

Chemisch-biologische werking

Dit is de werking die ontstaat door "activering" van lichaamseigen weefselprikkelstoffen. Twee bekende stoffen zijn histamine en acetylcholine. Maar adenosine en padutine behoren tot de weefselprikkelstoffen.

Histamine

Deze stof komt vrij bij beschadigingen van celweefsels. Histamine heeft een drievoudige werking. 1e Na een latente periode (die van persoon tot persoon kan verschillen) ontstaat een vaatcontractie (het resultaat is een witte huid). 2e Hierna ontstaat dilatatie (verwijdering) van de arteriolen (hierdoor ontstaat een vlekkerige rode huid). 3e Daarna ontstaat er een verdikking van het weefsel door een verhoging van de permeabiliteit (doorlaatbaarheid) van het weefsel (door vochtophoping). Bij sterke beschadigen kunnen kwaddels (bulten) ontstaan.

Acetylcholine

Deze stof komt vrij bij het prikkelen van de parasympathicus. Acetylcholine heeft een belangrijke rol bij de prikkeloverdracht. Het is aangetoond dat het bij een rustige massage vrijkomt en hyperaemie (versterkte doorbloeding) veroorzaakt.

Psychische werking

psychische werkingEen belangrijke werking is de invloed op psyche. Zowel de houding van de masseur als van degene die gemasseerd wordt, zijn van invloed op de massage. Uit onderzoek blijkt hoe belangrijk aanraking is. Het is met dit in het achterhoofd ook van groot belang hoe gemasseerd wordt.

Door massage ontstaat een invloed op het vegetatieve zenuwstelsel en de hierdoor de klieren van interne secretie (zoals de hormonen). De hypofyse is een van de belangrijkste klieren in ons lichaam en kan  een grote invloed uitoefenen op hoe wij ons voelen. Dit geldt natuurlijk ook voor de beïnvloeding van het limbische systeem. Het limbische systeem een groep structuren in de hersenen die betrokken zijn bij emotie, motivatie, genot en het emotioneel geheugen.

Bio- energetische werking

Zoals de Chinezen en Indiërs allang weten, heeft massage ook invloed op de energiebanen in ons lichaam. Het klinkt misschien vreemd maar ook in de (quantum)fysica is inmiddels bekend dat alles energie is. Het is dus niet vreemd om ervan uit te gaan dat ons lichaam "banen" heeft waar een bepaalde vorm van energie zich doorheen beweegt. Tui-na, Shiatsu en voetreflexmassage zijn voorbeelden van massagesoorten waar bewuste beïnvloeding van deze banen (energie stroming) een grote rol speelt. Maar ook de klassieke en sportmassage hebben een bio- energetische werking.