huisregels Corpus & Anima

Wat te verwachten? Het is de bedoeling om een massage-, acupunctuur- en Dornbehandeling voor alle betrokken een goede ervaring te laten zijn. Daarom benoemen wij hier een paar spelregels om duidelijkheid te scheppen en om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.

 Onze Huisregels

 • Hygiëne staan bij ons hoog aangeschreven. Net zoals u van ons een schone praktijk kunt verwachten, verwachten wij ook een schoon (gewassen/gedoucht) lichaam bij een massage of acupunctuurbehandeling.
 • Naast hygiëne staat ook ethiek hoog bij ons aangeschreven. Wij zullen u met respect en professionaliteit behandelen en verwachten dat u ons ook die eer bewijst.
 • In verband met de hygiëne worden de badlakens en handdoeken die ons eigendom zijn na elke behandeling gereinigd.
 • Indien u wilt helpen om het milieu te sparen dan kunt u uw eigen badlaken(s) meenemen zodat deze gebruikt kunnen worden.
 • Privacy is voor ons van grote waarde. Al uw persoonlijke en eventuele "medische" gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet verstrekt aan derden.
 • Voor aanvang van een (eerste) behandeling zullen er een aantal vragen gesteld worden met betrekking tot uw fysieke (medische) verleden. Dit om problemen te voorkomen en op te sporen (contra-indicaties). Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt worden en kunt u doorverwezen worden naar een arts of fysiotherapeut. Vervolgbehandelingen zijn dan mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage/therapie of acupunctuurbehandeling gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Eventueel medicijngebruik, een zwangerschap of behandeling van arts, therapeut, specialist of soortgelijke behandelaar, dient u voor aanvang van de behandeling aan ons mede te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 • Corpus & Anima is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Corpus & Anima is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Corpus & Anima behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren. Bijv. indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of zich niet houden aan onze ethische en hygiëne normen.
 • U wilt graag in rust genieten van de behandeling, wij ook, daarom vragen wij u om uw mobiele telefoon uit te schakelen in wacht- en behandelruimtes.
 • Roken in wacht- en behandelruimtes is niet toegestaan.
 • Mocht u met de auto komen, dan vragen en wij u deze zo te parkeren dat anderen er geen hinder van ondervinden.
 • Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken kunnen aan u doorberekend worden in verband met de tijd die wij reeds voor u gereserveerd hebben.
 • Behandeling gebeurt uitsluitend op afspraak.
 • Corpus & Anima is niet verantwoordelijk voor het al dan niet vergoeden van een behandeling door uw zorgverzekeraar.
 • Bij Corpus & Anima worden geen erotische massage gegeven. Bij onzedelijk gedrag richting de masseur wordt aangifte gedaan.

Een kopie van onze Algemene Voorwaarden vindt u hier.