effecten van massage

Massage kan een grote invloed uitoefenen op het lichaam en de geest. Er komen steeds meer onderzoeken en de inzichten van de effecten van massage nemen nog steeds toe. Heden ten dage zijn een aantal effecten bekend:

Hyperaemie door massage

Door massage neemt de doorbloeding van het weefsel toe waardoor afvalstoffen beter afgevoerd kunnen worden en voedingstoffen (en zuurstof) beter aangevoerd kunnen worden.

Verbeterde toe -en afvoer van weefselvloeistoffen door massage

Door massage verbetert de toe- en afvoer van de verschillende weefselvloeistoffen. Weefselvloeistoffen zijn:

 • Intercellulaire vloeistof (celvocht en protoplasma).
 • Extracellulaire vloeistof (interstitiële vocht in de weefselspleten)
 • Vloeistoffen van de bloed- en lymfevaten

Bij "intensieve" massage komt histamine vrij, dat hyperaemie veroorzaakt en vocht mobiliseert. Als wij willen dat vocht opgenomen en afgevoerd wordt, moet het vrijkomen van hystamine juist worden voorkomen. De massage zal dan rustig en gericht op re-absorptie van het vocht zijn.

Verhoging van de permeabiliteit van de vaatwand door massage

Door massage kan de permeabiliteit (doorlaatbaarheid) van de vaatwanden toenemen. Doordat de capillairen verwijden wordt de doorbloeding in dat capillaire gebied groter. Omdat de hoeveelheid bloed dat doorstroomt echter niet toeneemt, wordt de doorstroming langzamer waardoor de uitwisseling van stofwisselingsproducten beter mogelijk is.

Verbeterde stofwisseling door massage

De verbeterde stofwisseling is de combinatie van de drie voorgaande genoemde effecten op een massage.

 • Een betere arteriële circulatie.
 • Een betere drainage van de veneuze en lymfecirculatie.
 • Een betere doorlaatbaarheid van stoffen.

Verbeterde spierfunctie door massage

Uit onderzoek van Prokop blijkt dat massage van een spier gedurende 3 -5 minuten de grootste doorbloedingsintensiteit geeft. Het grootste effect werd waargenomen 15- 20 minuten na het beëindigen van de massage. Massage heeft tevens invloed op de spiertonus (spanning van de spier). Afhankelijk van de massage kan deze omhoog of omlaag gebracht worden. Door fricties toe te passen kunnen hardnekkige spierknopen (myogelosen) behandeld worden en wordt de afvoer van afvalproducten uit de spieren en (spier)weefsel gestimuleerd. De stevige knedingen die in de sportmassage gebruikt worden bevorderen eveneens afvoer van vocht en afvalproducten en verbeteren de doorbloeding van het gemasseerde gebied.

Invloed op het welbevinden

welbevinden neemt toe door massage

Er zijn verschillende invloeden op het algemene welbevinden bekend van massage, o.a.:

 • Op het algemene krachtgevoel.
 • Op vermoeidheid.
 • Op de (verdieping van) ademhaling.
 • Op de slaapbevordering.
 • Op de stemming en de psyche.

Psyche

En vaak onderschat deel van de effecten van massage is de invloed op de psyche. Zowel de houding van de masseur als van degene die gemasseerd wordt, zijn van invloed op de massage. Uit onderzoek blijkt hoe belangrijk aanraking is. Het is met dit in het achterhoofd ook van groot belang hoe gemasseerd wordt.

Door massage ontstaat een invloed op het vegetatieve zenuwstelsel en de hierdoor de klieren van interne secretie (zoals de hormonen). De hypofyse is een van de belangrijkste klieren in ons lichaam en kan een grote invloed uitoefenen op hoe wij ons voelen. Dit geldt natuurlijk ook voor de beïnvloeding van het limbische systeem. Het limbische systeem een groep structuren in de hersenen die betrokken zijn bij emotie, motivatie, genot en het emotioneel geheugen.


Alle genoemde elementen zijn aanwezig bij klassieke massage, Sportmassage Egmond | Noord Holland, ontspanningsmassage, Tuina massage en Awareness massage. De instelling en werkwijze van de masseur spelen hierbij eveneens een belangrijke rol.

Natuurlijk heeft een massage van bijv. de achterkant van het lichaam een groter bereik dan wanneer je alleen de voeten masseert. Aan de andere kant bevinden zich op de voeten reflexpunten die met het gehele lichaam te maken hebben, waardoor een voetmassage een uitwerking op het hele lichaam kan hebben.